Chương trình Gõ Cửa Hiệp Hành bài 5 ngày 13.04.2023

VATICAN NEWS TIẾNG VIỆT:
CHƯƠNG TRÌNH GÕ CỬA HIỆP HÀNH

Vatican News Tiếng Việt

Từ ngày 22.02.2023, Vatican News Tiếng Việt thực hiện chuyên mục Gõ Cửa Hiệp Hành để trình bày về Thượng Hội Đồng cũng như về Lối Sống Hiệp Hành của Giáo Hội. Sau đây là các chương trình đã phát:

(Cập nhật ngày 13.04.2023, còn cập nhật)

Bài 05: Hiệp hành dưới góc nhìn Kinh Thánh, Giáo sử, Đời sống Thánh hiến, Thánh nhạc

Bài 04: Giấc mơ Hiệp hành bị đổ vỡ

Bài 03: Ước mơ của Chúa về một nhân loại hiệp hành

Bài 02: Thượng Hội đồng – Hiệp hành là gì?

Bài 01: Hiệp hành – Thời đã tới

Nguồn: Vatican News Tiếng Việt