Đức Thánh Cha với người trẻ: “Thiên Chúa khát khao các con”

Đức Thánh Cha với người trẻ: “Thiên Chúa khát khao các con”

Viết lời tựa cho cuốn sách mới của Hồng y Raniero Cantalamessa “Francesco, il giullare di Dio – thánh Phanxicô, anh hề của Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha khuyến khích những người trẻ đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa, Đấng không ngừng khát khao chúng ta.

Ngọc Yến – Vatican News

Đi từ đoạn Tin Mừng “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho” (Mt 7,7-8), Đức Thánh Cha viết: “Đây là những lời mạnh mẽ, gồm lời hứa và đòi hỏi lớn lao, nhưng chúng ta sẽ có thể tự hỏi: Điều này có đúng không? Nếu tôi thực sự cầu xin Thiên Chúa, Người sẽ lắng nghe lời tôi cầu xin không, nếu tôi tìm kiếm Người tôi sẽ tìm được Người chăng, nếu tôi gõ Người sẽ mở cho tôi không?”.

Đức Thánh Cha nhận xét rằng, với kinh nghiệm thực tế đôi khi chúng ta không tin vào lời hứa này. Đức Thánh Cha nói ngài hiểu những nghi ngờ của các bạn trẻ và đánh giá cao các câu hỏi của họ, vì thật là tệ nếu chúng ta không có câu hỏi nào. Những câu hỏi này đã làm cho Đức Thánh Cha nhớ đến một đoạn Kinh Thánh khác soi sáng những nghi ngờ trên: “Các ngươi sẽ tìm Ta và các ngươi sẽ thấy, bởi vì các ngươi sẽ hết lòng kiếm Ta, Ta sẽ cho các ngươi được gặp” (Gr 29,13-14). Vâng Thiên Chúa sẽ cho chúng ta tìm được Người, nhưng chỉ khi chúng ta tìm Người với trọn con tim.

Đức Thánh Cha chỉ ra các cuộc gặp gỡ trong Tin Mừng giữa Chúa Giêsu với những người tìm kiếm Người, và khẳng định Chúa đã thực hiện lời hứa: Chúa đã để cho bà góa quấy rầy gặp được Người nhờ sự nài nỉ của bà; Chúa đã cho ông Nicôđêmô gặp được Người nhờ bởi sự khao khát chân lý; Chúa đã cho người bị phong hủi được gặp bởi ước muốn được có sức khỏe. Đức Thánh Cha nhận xét: “Mỗi nhân vật trong Tin Mừng đều có thể thốt lên những lời trong Thánh vịnh 63 ‘Linh hồn con khát khao Ngài, tấm thân này mòn mỏi đợi trông, như mảnh đất hoang khô cằn không giọt nước”.

Điều này cũng có nghĩa là Thiên Chúa tôn trọng tự do của chúng ta, vì đức tin không được ban tặng một cách tự động. Đức tin cần có sự tham gia của chúng ta. Đức tin là một hồng ân mà chúng ta ước muốn có được.

“Có lẽ các con đã tìm kiếm Chúa và không gặp được Người. Cho phép cha hỏi các con: Các con đã khao khát Người như thế nào?”, Đức Thánh Cha đặt câu hỏi và khuyến khích: “Hãy tìm kiếm Người với tất cả sự thúc đẩy của con tim, hãy cầu nguyện, hãy cầu khẩn, hãy van nài, và Thiên Chúa, như Người đã hứa, sẽ cho chúng ta gặp. Bởi vì, Thiên Chúa ước muốn các con tìm Người để Người có thể gặp các con”. (CSR_2466_2021)

Nguồn: W.Vatican News

HL.MĐ