Gõ cửa Hiệp hành #6 | Nối lại giấc mơ

Gõ cửa Hiệp hành #6 | Nối lại giấc mơ

Thiên Chúa nối lại giấc mơ hiệp hành của Ngài bằng cách gọi Tổ phụ Abraham để thiết lập một “dân riêng” của Chúa giữa một nhân loại hư hỏng. Chính nhờ tin vào Thiên Chúa, Abraham đã trở thành tổ phụ của các kẻ tin, và vì can đảm dấn bước theo con đường mà Chúa đề nghị, tổ phụ Abraham được mời gọi đi vào cuộc hiệp hành với Thiên Chúa.
Nguồn: W.Vatican News