Mến Yêu Hằng Ngày, 02-08-2021

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

Thứ 2, 03-08-2021 (Mt 14,13-21)

 

Nghe tin ấy, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người. Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ.

Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người: “Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn.” Đức Giê-su bảo: “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn.” Các ông đáp: “Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá!” Người bảo: “Đem lại đây cho Thầy!” Rồi sau đó, Người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho môn đệ. Và môn đệ trao cho dân chúng. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy. Số người ăn có tới năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.

SUY NIỆM

Điều gì có thể thỏa mãn khát vọng sâu xa nhất của chúng ta? Phải chăng là địa vị, quyền lực, tiền tài, danh vọng của thế gian? Bài Tin Mừng mà Thánh Mát-thêu thuật lại cho ta thấy hình ảnh của một đám đông rất nhiều người đang chờ gặp Chúa Giêsu. Quả thật, bất cứ nơi nào Chúa Giêsu đi, dân chúng đều kéo đến để gặp Người. Họ thuộc mọi thành phần trong xã hội – giàu và nghèo, người trí thức và người lao động, thậm chí là những người bị ruồng bỏ gạt ra khỏi xã hội và ngoại đạo. Điều gì đã thu hút họ đến với Chúa Giêsu? Có phải họ chỉ đơn giản là tò mò hoặc tìm kiếm một sự chữa lành? Nhiều người đã tìm đến với Chúa Giêsu vì họ khát khao gặp được Thiên Chúa. Thông điệp của Chúa Giêsu về Nước Trời qua các dấu chỉ và điều tốt lành kỳ diệu mà Người thực hiện đã khuấy động niềm hy vọng và sự mong đợi mới mẻ rằng Thiên Chúa đang hành động một cách đầy uy quyền để giúp con người thoát khỏi tội lỗi và áp bức, đồng thời mang lại cho họ phước lành của vương quốc Người.

Thiên Chúa không bao giờ ngưng việc chăm sóc những nhu cầu của chúng ta.

Chúa Giêsu không bao giờ làm cho những người tha thiết tìm kiếm Ngài phải thất vọng. Chúng ta thấy một hình ảnh tuyệt vời về điều này khi Chúa Giêsu và các môn đệ của mình lên thuyền tìm một nơi hoang vắng để nghỉ ngơi dọc theo hồ Galilê, thì Thầy Giêsu và các môn đệ có đôi chút ngạc nhiên về sự xuất hiện của hàng ngàn người đã đến nơi trước và chờ gặp các Ngài! Có thể các môn đệ sẽ tỏ vẻ khó chịu trước sự phá vỡ của đám đám đông dân chúng đối với kế hoạch nghỉ ngơi của các ngài. Nhưng Chúa Giêsu thì không như thế – Người chào đón họ với vòng tay rộng mở và ánh mắt yêu thương. Lòng trắc ẩn của Ngài biểu lộ tình yêu cao vời và sự chăm sóc của Thiên Chúa đối với dân Ngài. Chúa Giêsu đã nói lời của Thiên Chúa để củng cố đám đông trong đức tin và Ngài đã chữa lành nhiều người bị bệnh.

Thiên Chúa làm cho ra nhiều còn chúng ta mang đến cho người khác.

Tại sao Chúa Giêsu mong đợi các môn đệ của mình làm những điều dường như không thể – để nuôi một đám đông đang đói và lớn như vậy khi không có sự cung cấp lương thực đầy đủ? Chúa Giêsu rất có thể muốn thử lòng tín thác của họ và cho họ một dấu hiệu rằng Ngài sẽ can thiệp và mở kho tàng ân huệ thiêng liêng của Thiên Chúa dành cho dân Ngài. Chúa Giêsu muốn các môn đệ cộng tác với Ngài dẫu cho họ là những người không có dư của ăn. Mười hai thúng đầy cá và mẩu bánh còn sót lại cho thấy sự hào phóng tràn đầy nơi những món quà mà Thiên Chúa dành cho chúng ta – những món quà mang lại niềm vui, phúc lành, sự chữa lành và sức sống mới.

Mười hai thúng đầy dư lại cho thấy sự hào phóng và lòng thương xót của Thiên Chúa đối với chúng ta. Khi Thiên Chúa ban cho, Người ban cho dồi dào. Ngài cho đi nhiều hơn những gì chúng ta cần để chúng ta ai cũng có điều gì đó để chia sẻ với người khác, đặc biệt là những người khó khăn. Chúa lấy những gì chúng ta có và nhân nó lên vì lợi ích của người khác. Bạn có tin tưởng vào sự cung ứng của Chúa dành cho bạn mà sẵn sàng chia sẻ một cách tự do với người khác, đặc biệt là những người đang cần đến không?

Lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ mình Ngài mới có thể thỏa mãn những khát khao sâu thẳm nhất trong trái tim con. Xin lấp đầy lòng con với lòng biết ơn về những ơn lành mà Ngài luôn ban cho con dư đầy. Ước gì con biết mở rộng tim mình để tự do chia sẻ với người khác những gì Ngài đã ban cho con.

—-//—–//—–

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2019/aug5.htm