Ngày này năm ấy

NGÀY NÀY NĂM ẤY

“Chị Hai”… tiếng gọi thân thương ấy, chín năm rồi, đã không còn thốt ra từ miệng của những thành viên trong Hội dòng, bởi Chị đã “vội vàng” về với Chúa nhưng không ngoài Thánh Ý của Ngài. Bây giờ, chúng em chỉ còn kỉ niệm với Chị và tưởng nhớ Chị trong lời kinh nguyện hằng ngày.

Dù Chị đã đi rồi nhưng hình bóng Chị vẫn tồn tại trong lòng chúng em, tồn tại trong sức sống của Hội dòng. Chúng em ghi nhớ và biết ơn những tận tụy Chị đã góp cho đời vật chất và những tận tâm dạy dỗ Chị đã giúp cho đời sống tinh thần. 

Giỗ Chị hôm nay, chúng em họp nhau đây dâng những lời kinh mọn, cậy nhờ Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa giàu lòng thương xót tha xóa mọi lỗi lầm và ân thưởng Chị trên Nơi Hằng Sống. Gần bên Chúa, xin Chị cũng cầu nguyện cho tất cả chúng em, cho Hội Dòng và cho Giáo Hội. Hẹn gặp lại Chị trong cuộc hội ngộ trên Thiên Quốc. 

Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Nữ tu Marie Dorothée.

Quý Thư