Có Cha trong đời

CÓ CHA TRONG ĐỜI

       *Nay con đến cầu xin
          *Lòng đầy chan chứa niềm tin
             *Lời Cha đã hứa vẫn in trong lòng
               *Cha hứa cho kẻ ước mong
               *Cứ xin thì được
             *Cha không hứa lèo
          *Con không dám trả treo
        *Chỉ mong Cha nhớ
          *Những lời hứa xưa
              *Hôm nay con thân thưa
                    *Cho người dương thế sớm trưa an bình
                         *Cha ơi!
                                *Cha thấy tình hình
                                      *Việt Nam hỗn loạn bệnh tình đáng lo
                                             *Không sao – Cha giúp cho
           *Chỉ cần – con vững tin
……………..*Những điều con mãi khấn xin
                     *Cha đây – không từ chối
                       *Vì Cha – yêu con kia mà
                     *Chỉ mong con nhớ Chúa là Cha
              *Yêu thương chăm sóc chan hoà đời con
                                              *Cho dù nước lũ đá mòn
                                   *Cha luôn vẫn ở bên con mỗi ngày
                         *Con đau – Cha xót xa
              *Con đau – Cha thiết tha ôm con vào lòng
     *Như thế con còn sợ không ?
                  *Cha nói rồi !
                            *Cha không bỏ rơi !
                                           *Chỉ cần con biết có Cha trong đời.
                                                                                         *Xuyên Phương Na