Sống Hiệp thông trong tinh thần đón nhận và trao ban (tĩnh tâm Hạt Cần Thơ)

SỐNG HIỆP THÔNG
TRONG TINH THẦN ĐÓN NHẬN- TRAO BAN

M.NQ Cẩm Hà

    Thời gian : 8g00 thứ bảy, ngày 02 tháng 12 năm 2023

    Địa điểm : Cộng đoàn Bêlem – Tham Tướng

    Thành phần : Cha Clemente Lợi – Chị Tổng Phụ Trách, Chị Tổng Thư Ký và chị em 3 cộng đoàn

Chương trình:

    8g00 : Gặp gỡ – Chầu Mình Thánh Chúa – Xưng tội

    9g00 : Cha Clemente Lợi chia sẻ đề tài : Sống Hiệp thông trong tinh thần Đón Nhận – Trao Ban

    9g45 : Giải lao

    10g00 : Dọn Mình chết lành – Họp Cộng đoàn

    11g30 : Cơm trưa – Kết thúc.

     Hôm nay là ngày cuối cùng của năm Phụng Vụ và là thời điểm đáng ghi nhớ của chị em Mến Thánh Giá – Hạt Cần Thơ. Sau một năm phụng vụ và cũng là thời gian bắt đầu năm phụng vụ mới, chị em có dịp ngồi lại bên Chúa lắng đọng cùng nhìn lại thời gian đã qua và khởi đầu cho hoạch định năm mới với sự hướng dẫn của Cha Clemente qua đề tài: “Sống Hiệp thông trong tinh thần Đón nhận và Trao ban” cùng với Mẹ Maria và Chúa Giêsu.

1. Nội dung đề tài (Cha Clemente chia sẻ)

* Chúa Giêsu: Người đón nhận sứ mạng đến trần gian và cứu chuộc muôn người. Chúa Giêsu đã làm vui lòng Chúa Cha bằng cách:

– Chúa Giêsu luôn luôn vâng phục và đón nhận Thánh ý của Chúa Cha.

– Chúa Giêsu sống giữa con người và loan báo tình yêu mãnh liệt của Chúa Cha.

– Người đã không ngừng yêu thương và tha thứ.

Những việc Chúa Giêsu thực hiện cho thấy được tinh thần sống hiệp thông với sự đón nhận và trao ban cách tích cực nơi Ngài.

* Mẹ Maria: Mẹ đã đón nhận sứ vụ Chúa trao phó và lên đường đến với chị họ để  phục vụ.

– Sống trong bầu khí gia đình đạo đức và có lòng tin vững mạnh nên Mẹ Maria đã dễ dàng đón nhận tiếng thưa xin vâng làm Mẹ Chúa Cứu Thế.

– Sau khi đón nhận Mẹ đã vội vã lên đường trao ban niềm vui cho gia đình chị họ Êlisabet.

– Trong thinh lặng của nội tâm kết hợp cầu nguyện nên Mẹ đã đón nhận và trao ban niềm vui mà Chúa muốn Mẹ thực hiện.

2. Đôi điều về Đấng Sáng Lập (Chị Tổng Thư Ký)

– Án phong thánh cho Đức Cha Lambert

– Học tập và thi đố vui về Linh đạo, nguồn lịch sử, về nhân đức “đón nhận – trao ban” trước nghịch cảnh của vị Cha chung Mến Thánh Giá.

3. Hướng sống tháng 12 (Chị Tổng Phụ Trách)

– Khuyên mời Chị em hãy nhìn lại một năm Phụng vụ; một năm sống đời Thánh Hiến, Chị em mình đã đón nhận được những gì, từ:

+ Những ơn lành nơi Hội Dòng

+ Qua những khóa Thường huấn

+ Những ngày Tĩnh tâm tháng/năm

+ Cộng đoàn, từng Chị em

+ Điều kiện vật chất mình đang được hưởng

+ Môi trường Mục vụ mình đang cộng tác

+ Những sứ vụ thường niên, những công tác đặc biệt,…

Chị em chúng ta đã đón nhận như thế nào và đã trao ban ra sao? Có bao giờ Chị em cảm thấy ngạc nhiên vì mình nhận quá nhiều, mà trao ban lại quá ít !!!

Nhìn lại thái độ trao ban của bản thân: vui tươi, nhiệt tâm hay chán nản, muộn phiền, thụ động. Hãy nhìn lại để đời sống Thánh hiến mình trở nên tích cực, an vui, và nhiệt tâm.

Sau đó, Chị Tổng Phụ Trách chia sẻ một số thông tin từ Hội Dòng.

Tạ ơn Chúa, cám ơn Cha Clemente, Chị Tổng Phụ Trách, chị Tổng Thư Ký đã cho chúng em nhìn lại một năm, với một hướng sống rõ ràng trong tiến trình Hiệp Hành này, với trái tim yêu thương, với sự trợ giúp của ơn Chúa, mỗi chị em được mời gọi đón nhận mọi biến cố và cả khi có bài sai thuyên chuyển của Hội Dòng trong tinh thần phó thác, theo gương Mẹ Maria :

+ Thắc mắc với Chúa và sẵn sàng phó dâng

+ Đón nhận cách tích cực

+ Trao ban trong yêu thương

Đón nhận – Trao ban theo một tiến trình nhất định : Thinh lặng – cầu nguyện – phân định – lắng nghe tiếng Chúa –  đón nhận – thi hành công việc với trái tim yêu thương; can đảm đón nhận và quyết định trong vui vẻ.

Cầu chúc quý chị em một năm Phụng vụ mới luôn cảm nghiệm được niềm vui trong đời dâng hiến của mình qua sự hiệp thông trong tinh thần Đón nhận và Trao ban.

Nguyện xin Chúa Giêsu là nguồn gốc của sự Hiệp thông, cho chị em chúng ta biết noi gương Chúa và Mẹ sống Hiệp thông cách tích cực hơn trong cộng đoàn mà chúng ta đang hiện diện, giúp Cộng đoàn trở nên là một Cộng đoàn Thánh Hiến đích thực mà Chúa muốn.

Kết thúc buổi tĩnh tâm bằng bữa cơm huynh đệ, có thêm sự góp mặt của 7 Em Phú Yên lớp Lâm Bích.