Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Hai 14/11/2022

Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu