Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Năm 16/12/2021

Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu