Thơ: Tạ Ơn – NN. Trúc Ly

Chút gì đọng lại trong con
Sau giờ Thánh Thể nỉ non nguyện cầu
Chỉ mong đặt Chúa hàng đầu
Chúa là hơi thở nhịp cầu của con

Đời con không Chúa héo hon
Mất luôn tình mến giữa con với Ngài
Đời con ngàn nỗi chông gai
Chúa luôn hiện diện an bài giúp cho

Đời con có Chúa không lo
Bởi vì tất cả là do ơn Ngài
Tạ ơn Chúa mỗi sớm mai
Mỗi giây mỗi phút trong ngày sống con

Tạ ơn trọn khối tình con
Một đời nguyện ước sắt son dâng lời
Tạ ơn Chúa mãi ngàn đời
Vì muôn ơn thánh Chúa Trời thương ban.
 
Tình Yêu Ân sủng vô vàn
Chút hương đọng lại với ngàn yêu thương
Đời con có Chúa tựa nương
Giờ còn đọng lại Tình Thương của Ngài

15.12.2021
NN. Trúc Ly