Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Năm 30/09/2021

Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu