Thơ: Mùa Sáng

                          Mùa Sáng

Thứ nhất

Bên dòng nước Gio-đan hôm ấy
Đoàn dân đông đảo đều xem thấy
Giê-su Thánh Tử đã hạ thân
Lần lượt theo hàng những tội nhân
Bước xuống, cúi đầu xin phép rửa
Gio-an hoảng hốt, ngỡ ngàng thưa:
“Chính tôi mới cần Ngài rửa tội”….
Xin Mẹ giúp ăn năn, hối lỗi
Học đòi gương Chúa, sống khiêm nhu
Xứng danh con Chúa, Đấng nhân từ.

Thứ hai

Tiệc cưới Ca-na nào ai nhớ
 Phép lạ rượu ngon mấy ai ngờ
Nơi nào mời Chúa và Mẹ đến
Lo gì bất trắc, Mẹ ở bên
Có Chúa nguồn hồng ân lai láng
Được Mẹ như máng chuyển dịu dàng
Xin Mẹ thương con, đời mỏng yếu
Men nồng tình mến, có bao nhiêu
Mẹ thương bồi đắp niềm tin thiếu
Cho con tín thác Chúa mọi điều.

Thứ ba

Xuôi ngược, bôn ba mọi nẻo đường
Chúa dạy nước trời, sống yêu thương
Hỡi những ai… thiếu lòng trắc ẩn
Tính toán mọi bề sợ thiệt thân
Hãy bỏ ngay đường lối sai lầm
Hoán cải liền để sống an tâm
Đón Tin Mừng, niềm vui hy vọng
Chúa yêu thương đổi mới trí lòng
Mẹ giúp cho vững dạ cậy trông
Chúa vẫn chờ con, vòng tay rộng…

Thứ tư

Xưa Chúa biến hình núi Ta-bo
Trắng tinh, sáng chói nào ai tỏ
Uy nghi, tỏa chiếu ánh huy hoàng
Tông đồ, lòng rạng rỡ hân hoan
Muốn khắc ghi phút giây này mãi
Nhưng Chúa dạy chớ nên ở lại
Đường Chúa đi, thánh giá khổ hình
Là môn đệ, hãy bước trung trinh
Không vấn vương thế trần, danh lợi
Phần thưởng con, sự sống muôn đời.

Thứ năm

Bí tích Thánh Thể nào ai thấu
Dấu chỉ tình yêu thật nhiệm mầu
Chúa thương thiết lập chiều hôm ấy
Trong bữa tiệc ly vọng đâu đây
Này thịt máu Thầy, giao ước mới
Giao ước tình yêu thật cao vời
Trong hình rượu bánh con có thấy…?
Chúa vẫn bên con từng phút giây
Ước mong con rước Chúa mỗi ngày
Được Chúa ở cùng hạnh phúc thay.

Tháng Mân Côi – 2021
NQ. Diễm Kiều