Thông báo của Tòa Giám Mục Cần Thơ về phòng chống Covid