Thông báo về Thánh lễ truyền chức Giám mục phó Gp.Cần Thơ