Thứ ba trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

LỜI CHÚA (Ga 20, 11-18)
Khi ấy, bà Maria đang còn đứng gần mồ Chúa mà than khóc. Nhìn vào trong mồ, bà thấy hai thiên thần mặc áo trắng đang ngồi nơi đã đặt xác Chúa Giêsu, một vị ngồi phía đàng đầu, một vị ngồi phía đàng chân. Hai vị hỏi: “Tại sao bà khóc?” Bà trả lời: “Người ta đã lấy mất xác Chúa tôi và tôi không biết người ta đã để Người ở đâu?”
Vừa nói xong, bà quay mặt lại, thì thấy Chúa Giêsu đã đứng đó, nhưng bà chưa biết là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hỏi: “Bà kia, sao mà khóc, bà tìm ai?” Tưởng là người giữ vườn, Maria thưa: “Thưa ông, nếu ông đã mang xác Người đi, thì xin cho tôi biết ông đã đặt Người ở đâu, để tôi đến lấy xác Người”. Chúa Giêsu gọi: “Maria”. Quay mặt lại, bà thưa Người: “Rabboni!” (nghĩa là “Lạy Thầy!”). Chúa Giêsu bảo bà: “Đừng động đến Ta, vì Ta chưa về cùng Cha Ta. Nhưng hãy đi báo tin cho các anh em Ta hay và bảo họ rằng: Ta về cùng Cha Ta, cũng là Cha các con; về cùng Thiên Chúa Ta, cũng là Thiên Chúa các con”.
Maria Mađalêna đi báo tin cho các môn đệ rằng: “Tôi đã trông thấy Chúa và Chúa đã phán với tôi những điều ấy”.
SUY NIỆM
Truyện kể rằng, một ngày nọ, Chúa hứa với một người đàn bà là Ngài sẽ đến thăm bà. Bà rất hãnh diện về điều này. Bà cọ rửa, lau chùi, đánh bóng, quét bụi và xếp đặt mọi thứ sẵn sàng. Bà ngồi và đợi Chúa đến.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Bà vội chạy ra. Vừa đẩy cửa, bà thấy một người ăn xin đứng đó. Bà liền nói : “Không, hôm nay tôi không giúp anh, vì Chúa luôn ở với anh rồi. Tôi đang nóng lòng đợi Chúa đến, không thể giúp anh điều gì”. Bà đuổi anh và đóng cửa lại.
Mấy phút sau lại có tiếng gõ cửa. Bà mở cửa nhanh hơn trước. Thấy gì ? Vài người già nghèo nàn. “Rất tiếc, tôi đang đợi Chúa đến. Hôm nay tôi không thể giúp đỡ các ông”. Rồi bà đóng sầm cửa lại.
Một lát sau lại có tiếng gõ cửa. Bà mở và lại thấy một người ăn xin rách rưới. Anh xin ăn và nghỉ qua đêm. “Ồ, hãy để tôi yên. Tôi đang đợi Chúa đến. Tôi không thể tiếp anh”. Người ăn xin ra đi và bà tiếp tục ngồi chờ.
Hàng giờ trôi qua và màn đêm buông xuống, nhưng cũng chẳng thấy dấu hiệu gì của Chúa. Bà băn khoăn không biết Ngài ở đâu.
Cuối cùng, bà đành lên giường nằm chờ. Bà ngủ quên và mơ thấy Chúa đến với bà và nói : “Hôm nay Ta đã đến với con ba lần và cả ba lần con đều không đón tiếp Ta” .
Chúa Giêsu vẫn đang hiện diện trong đời sống mỗi người chúng ta, Ngài diện diện một cách thân mật và rất gần gũi bên cạnh chúng ta, Ngài biết rất rõ những nỗi đau và mất mát của chúng ta. Nhưng chúng ta lại không biết Ngài, không nhận ra Ngài; chúng ta cứ “tưởng” là ai đó, chúng ta đâu ngờ rằng Chúa chúng ta lại hiện diện trong hình dáng, trong khuôn mặt những con người rất tầm thường.
Chúa đã Phục sinh, Ngài đang sống. Đó là nội dung chính yếu mà mỗi người Kitô hữu phải loan báo mỗi ngày. Nhưng để làm được điều đó, thì trước tiên chúng ta phải có được những kinh nghiệm gặp thấy Chúa. Cô Maria đã có được kinh nghiệm đó; và chính kinh nghiệm này thúc đẩy cô phải lên đường báo tin cho các môn đệ.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã Phục Sinh để hiện diện và sống mãi với chúng con. Xin cho chúng con biết nhận ra Chúa trong đời sống, có kinh nghiệm gặp thấy Chúa, từ đó chúng con mới có thể nói về Chúa cho người khác. Amen!
Lm. Peter