Toà Thánh được đánh giá tích cực trong lĩnh vực tài chính

Quảng trường thánh Phêrô

Quảng trường thánh Phêrô

Toà Thánh được đánh giá tích cực trong lĩnh vực tài chính

Theo kết quả Báo cáo của Cơ quan Giám sát và Thông tin Tài chính (ASIF) thực hiện trong năm 2020, được công bố hôm thứ Năm 15/7, Tòa Thánh được đánh giá tích cực trong lĩnh vực tài chính, cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Ngọc Yến – Vatican News

Theo báo cáo, ở cấp độ toàn cầu, việc thẩm tra đã nhận được một trong những đánh giá tốt nhất, như tích cực trong đấu tranh chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Báo cáo đưa ra nhiều kết quả đánh giá của Moneyval, Cơ quan giám sát chống rửa tiền của Hội đồng châu Âu, lần đầu tiên, tập trung vào hoạt động hiệu quả của hệ thống phòng ngừa và chống tài trợ khủng bố.

Trước đây, các đánh giá chỉ liên quan đến việc tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế. Còn theo báo cáo lần này cho thấy tính nghiêm túc và chặt chẽ trong cách tiếp cận mà Tòa Thánh và Quốc gia Thành Vatican đã tuân theo.

Thực tế, trong 11 tiêu chí dựa trên đánh giá của Moneyval, Tòa Thánh đã nhận được 5 phán quyết về hiệu năng là “cao” và 6 “trung bình”. Không có trường hợp nào bị đánh giá là “thấp”.

Với đánh giá tích cực này, Moneyval quyết định lần đánh giá tiếp theo về tiến độ liên quan đến sự phù hợp của các hành động do các chuyên gia đề xuất sẽ diễn ra trong 3 năm và hiệu quả trong 5 năm, qua một đợt kiểm tra mới.

Báo cáo cho thấy việc sử dụng tiền mặt ở Vatican đang giảm dần. Xu hướng này là do sự sẵn sàng của các hệ thống chuyển tiền của Ngân hàng Vatican (IOR) – đặc biệt là hệ thống trả tiền của các nước châu Âu (SEPA) – đảm bảo các tiêu chuẩn tốt hơn về bảo mật và truy xuất nguồn gốc.

Nguồn: W.Vatican News