Trực tiếp Thánh lễ Bế mạc Đại hội XV HĐGM Việt Nam và làm phép Trung tâm Mục vụ TGP Hà Nội – 07/10/2022

TRỰC TIẾP
THÁNH LỄ BẾ MẠC ĐẠI HỘI XV HĐGM VIỆT NAM
VÀ LÀM PHÉP TRUNG TÂM MỤC VỤ TGP HÀ NỘI

Ban Truyền thông TGP Hà Nội

Thánh lễ Kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi, tạ ơn Bế mạc Đại hội XV HĐGM Việt Nam, Làm phép Trung tâm Mục vụ TGP Hà Nội sẽ được diễn ra vào lúc 8h15 thứ Sáu ngày 07/10/2022 tại nhà thờ Chính tòa Hà Nội.