Nỗi nhớ nhà

Nỗi nhớ nhà Ngày mai là chúng ta được về “nhà mình” rồi. Số là gần đến Lễ Phục Sinh, Hội dòng lại tiếp tục “Ra khơi” lưu động Tông…

Khoá Ca trưởng cấp tốc

Khoá Ca trưởng cấp tốc Để có chút kiến thức, chút tự tin cho đám nhóc chúng em cùng Quý chị lưu động tuần thánh. Thanh Tuyển chúng em được…

Sinh hoạt cộng đoàn Đệ Tử (2014-2015)

Hành trang phục vụ

HÀNH TRANG PHỤC VỤ Để có vốn hành trang cần thiết, nhằm mục đích phục vụ cho những nhu cầu của Hội dòng và công tác mục vụ tông đồ…

Giờ cầu nguyện Taizé – Mùa chay

GIỜ CẦU NGUYỆN TAIZÉ – MÙA CHAY  Chủ đề : UY QUYỀN CỦA ĐẤNG THIÊN SAI   – Người hướng dẫn: Làm dấu Thánh Giá  – Cộng đoàn hát: Hãy chiếu…