Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận 5.9.2021

CHẦU MÌNH THÁNH CHÚA Sau Thánh lễ Chúa Nhật sáng nay, Hội dòng Mến Thánh Giá thay mặt cho Giáo phận Cần Thơ để khai mạc giờ Chầu Mình Thánh…

Thứ hai tuần XXIII thường niên

Thứ hai tuần XXIII thường niên Phúc Âm: Lc 6, 6-11 “Các ông quan sát xem Người có chữa lành bệnh trong ngày Sabbat không”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo…