Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận 5.9.2021

CHẦU MÌNH THÁNH CHÚA

Sau Thánh lễ Chúa Nhật sáng nay, Hội dòng Mến Thánh Giá thay mặt cho Giáo phận Cần Thơ để khai mạc giờ Chầu Mình Thánh Chúa dưới sự chủ tế của Cha Linh Giám Giuse Nguyễn Bá Long và sự hiện diện của chị em trong Hội dòng.

        Do tình hình dịch bệnh mà Phiên Chầu Lượt năm nay của Hội dòng sẽ không có sự hiện diện của Quý Soeurs Chúa Quan Phòng, giáo dân và các đoàn thể của Họ đạo Sóc Trăng tham dự như thường lệ được, nên chị em trong Hội dòng được sắp xếp để thay phiên Chầu Mình Thánh Chúa. Sau đây là một vài hình ảnh của Phiên Chầu Lượt hôm nay.

M Ngân Hạ