Suy niệm Lời Chúa – Thứ sáu tuần VII Mùa Phục Sinh – Ga 21:15-19

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan ( 21,15-19 ) 15 Hôm ấy, khi các môn đệ ăn xong, Đức  Giê-su hỏi ông Si-môn Phê-rô: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh…