Hiệp thông nhờ bác ái và quan tâm đến người nghèo (Tĩnh tâm hạt Cần Thơ)

HIỆP THÔNG NHỜ BÁC ÁI CẦN QUAN TÂM ĐẾN NGƯỜI NGHÈO M.PY Mỹ Xuyên Thời gian: Thứ bảy, ngày 09 tháng 09 năm 2023 Địa điểm: Cộng đoàn Nazaret –…