Lắng nghe – thinh lặng – cầu nguyện – phân định (Tĩnh tâm hạt Cần Thơ)

LẮNG NGHE – THINH LẶNG – CẦU NGUYỆN – PHÂN ĐỊNH M.HL Mai Đình Thời gian : 8g00 thứ bảy, ngày 04 tháng 11 năm 2023 Địa điểm : Cộng đoàn…