Suy niệm Lời Chúa – Thứ hai tuần XXXIII mùa thường niên

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (18,35-43) 35Khi Đức Giê-su gần đến Giê-ri-khô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. 36Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta…