Ơn gọi của cô Bé Tinh nghịch

Ơn gọi của cô Bé Tinh nghịch “Ơn cao cả cho thụ tạo bé nhỏ Ơn lớn lao cho thiếu nữ vô danh” M. Trần Kim Dư ( Đệ Tử)…