24 Giờ cho Chúa.

Sau Thánh lễ TRUYỀN TIN sáng thứ Sáu ngày 25/3/2022 . Cha Linh Giám Giuse Nguyễn Bá Long khai mạc Giờ Chầu Thánh Thể: 24 Giờ cho Chúa tại Nguyện Đường Hội Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ.

  Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tôn thờ Chúa chúng con thờ lạy Chúa. Lạy Chúa, Chúa đang hiện diện trước mặt chúng con trong tấm bánh trắng tinh trên Bàn Thờ. Sự hiện diện của Chúa trong lúc này nói lên tình yêu thương của Chúa đã dành cho chúng con. chúng con xin dành trọn cho Chúa 24 Giờ này một cách đặc biệt hơn những ngày thường. Chúng con sẽ thay phiên để ở lại bên Chúa bằng sự hiện diện cả hồn lẫn xác. Xin Chúa chúc lành cho những cố gắng nỗ lực của chúng con, để tất cả những gì chúng con làm đều có ý nghĩa trước mặt Chúa

 

25/3/2022
  Ngân Hạ