Cầu Nguyện Với Lời Chúa Chúa Nhật XI TN Năm B

Sự Lớn Mạnh Của Nước Trời

                             

SUY NIỆM

       Qua đoạn Tin Mừng, Maccô diễn tả Chúa Giêsu trong vai trò người thầy, đang dạy cho chúng con về triều đại của Thiên Chúa, Người dùng dụ ngôn để truyền bá sứ điệp. Những hình ảnh gợi lên đầu tiên là hình ảnh người gieo giống, dụ ngôn nhấn mạnh đến sứ mạng của Chúa Giêsu, khi tới thời giờ đã định Thiên Chúa sẽ mang lại kết quả không cần sự can thiệp của loài người. Rồi Người lại nói: “Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? chúng ta có thể hình dung các môn đệ chờ đợi phác họa bước tranh vĩ đại huy hoàng, nhưng họ sẽ kinh ngạc nghe Chúa trả lời: “Nước Thiên Chúa giống như hạt cải”. Chúa hoàn toàn hiểu rằng kẻ thù đánh giá sự hiện diện của Ngài và đám quần chúng nghe Ngài chẳng có gì quan trọng. Có lẽ trong đầu óc của các môn đệ bên cạnh Ngài cũng nảy sinh những nghi ngờ. Họ chỉ vỏn vẹn một nhóm người không quyền thế và không ai biết đến. Phong trào mà Đức Chúa Giêsu đang dẫn đầu có thể nào là nước vinh hiển mà các tiên tri đã báo trước? Họ quá nhỏ bé mà thế giới thì mênh mông, làm sao họ có thể thay đổi và chinh phục cả thế giới này. Trong ví dụ này Chúa nói với các môn đệ và những người theo Ngài, Ngài cũng tiếp tục nói với chúng ta hôm nay rằng không nên ngã lòng, chúng ta phải làm chứng cho mọi người nơi chúng ta sống và làm việc. Mỗi chúng ta phải là khởi đầu nhỏ bé để từ đó nước trời lớn lên cho đến cuối cùng các nước trên thế giới này trở thành nước trời. Lời cầu nguyện của mỗi người chúng ta phải là: “Xin cho nước Chúa trị đến, bắt đầu từ chính con”.Ngày nay, trải qua dòng lịch sử nhân loại, Giáo Hội vẫn bị bách hại nhiều cách, nhưng hạt giống Thiên Chúa đã gieo vào thế giới là vương quốc của Người vẫn tiếp tục phát triển vì nó có sẵn một sức sống thiêng liêng từ Thiên Chúa.

   Lạy Chúa, thế giới ngày càng lao mình vào tương lai. Với sự phát triển không ngừng, những thành quả của khoa học kỹ thuật, nhiều người tự mãn, nghĩ mình có thể làm chủ được mọi sự mà không cần một bàn tay nào khác. Nhưng lạy Chúa, thật ra thế giới được Chúa tạo dựng để đi đến cùng đích dưới sự quan phòng của tình yêu Chúa. Dù con không nhận ra, nhưng Chúa vẫn luôn hiện diện và hướng dẫn lịch sử loài người chúng con.

  Lạy Chúa, lịch sử nhân loại đã từng gây ra bao thảm họa cho con người: chiến tranh, hận thù, ích kỷ, giá trị đạo đức ngày càng đi xuống, con người đối xử với nhau thiếu tình người. Vì thế nhiều lúc con tự hỏi: Thiên Chúa đâu rồi trong thế giới này. Lạy Chúa, Chúa không vắng mặt, Chúa không bỏ rơi thế giới chúng con. Chính Chúa vẫn hiện diện cách kín đáo và âm thầm hoạt động để cứu độ chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con đôi mắt đức tin để nhận ra tình thương và quyền năng Chúa vẫn đang âm thầm hoạt động biến đổi cuộc sống loài người mỗi ngày một tốt hơn. Tin Mừng Chúa ban cho Hội Thánh đang nâng cao thế giới. Bên ngoài thế giới dường như xuống dốc, Hội Thánh dường như nhỏ bé, Tin Mừng dường như bất lực. Nhưng dù vậy, xin Chúa đừng để chúng con bi quan, xin giữ lòng chúng con luôn tin tưởng. Xin Chúa giúp chúng con biết kiên nhẫn và góp phần nhỏ bé để tình yêu và ánh sáng của Chúa mỗi ngày một lớn thêm lên trong thế giới này. Amen.

M. Nguyễn Quỳnh Ái Hua