Thơ – Tình con dâng hiến

Thơ: TÌNH CON DÂNG HIẾN

Hồng ân Thiên Chúa bao la
Muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Ngài
Đời con Cha đã an bài
Yêu thương ấp ủ Tình Ngài khôn vơi
Vừa khi cất tiếng chào đời
Con được diễm phúc Chúa Trời là Cha
Lớn lên nhận lãnh Ngôi Ba
Tình Yêu Thiên Chúa bao la tuyệt vời
Bước chân chập chững vào đời
Đã nghe tiếng Chúa gọi mời hiến thân
Nữ tỳ nhỏ bé xin vâng
Hồng ân Tiên Khấn hiến dâng thân mình
Tin yêu vui sống an bình
Giê-Su chí thánh Bạn Tình trăm năm
Theo Ngài con hứa quyết tâm
Hăng say rao giảng Phúc Âm Nước Trời
Hồng ân Vĩnh Khấn cao vời
Con xin nhận lãnh ngàn đời tri ân
Ra đi phục vụ tha nhân
Vui say Tình Chúa hiến dâng trọn đời
Ngân Khánh, Kim Khánh tuyệt vời
Tình Ngài chúc tụng với lời tạ ơn
Da mồi tóc bạc già hơn
Tay run chân yếu không sờn lòng tin
Hiến dâng lòng mến trung trinh
Mong sao được hưởng phúc vinh Thiên Đàng.

Cát Bụi.