Lời Nguyện Chúa Nhật XXV TN Năm B

Mẫu 1

LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế:  Anh chị em thân mến, Đức Kitô, Đấng công chính đã bị nộp, bị giết chết và đã sống lại để cứu chuộc chúng ta. Trong tâm tình tạ ơn và cậy trông, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.

  1. “Nào ta kết án cho nó chết nhục nhã, vì cứ như nó nói, nó sẽ được Thiên Chúa viếng thăm”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị Mục tử trong Hội Thánh luôn can đảm làm chứng cho Chúa trong lờì giảng dạy cũng như trong hành động, dù bị chống đối hay bách hại.
  2. Người xây dựng hòa bình thu hoạch được hoa trái đã gieo trong hòa bình, là cuộc đời công chính”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu luôn kiến tạo sự hòa bình, sống cuộc đời công chính, thánh thiện để sinh ích cho nhiều người xung quanh.
  3. Ai muốn làm người đứng đầu thì phải phục vụ mọi người”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị lãnh đạo trong xã hội luôn mở rộng con tim, dùng quyền để phục vụ dân nước trong tinh thần tôn trọng, công bằng và trách nhiệm.
  4. Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người anh chị em trong cộng đoàn  giáo xứ chúng ta luôn thấy Chúa trong mọi người, sống tinh thần đơn sơ, khiêm nhường, tin tưởng và phó thác vào Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu là Đấng công chính thành thiện, xin thương nhậm lời chúng con vừa thành khẩn dâng lên Chúa, để danh Chúa được lan rộng khắp nơi. Chúa hằng sống và hiển trị đến muôn đời. Amen.

Mẫu 2

LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Đức Kitô đã vâng lời thánh ý Chúa Cha xuống thế làm người, không phải để được kẻ hầu người hạ, nhưng là để phục vụ mọi người/ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Chúng ta cùng cảm tạ Người và dâng lời nguyện xin:

  1. “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải phục vụ mọi người” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị Chủ chăn trong Giáo Hội, luôn hết tình yêu thương, phục vụ cộng đoàn Dân Chúa theo gương Chúa Kitô.
  2. Chúa Kitô là đường, là sự thật và là sự sống. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi kitô hữu luôn biết làm chứng cho sự thật, trong thế giới thực và ảo lẫn lộn ngày hôm nay.
  3. “Ở đâu có ghen tương và tranh chấp, ở đấy có xáo trộn và mọi thứ xấu xa”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho tất cả những ai đang sống trong cảnh bất hòa, biết lấy tình thương mà đối xử với nhau.
  4. Yêu thương và bác ái trong tinh thần phục vụ, là lời mời gọi của Chúa khi chúng ta làm chứng cho Tin Mừng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta, luôn làm sáng danh Chúa qua đời sống yêu thương phục vụ.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã để lại cho chúng con bản di chúc. “Mến Chúa và yêu người”. Xin cho chúng con hết lòng thực thi lời Chúa truyền dạy. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

 

Nguồn Website HD MTG Thủ Đức