Dẫn lễ Chúa nhật 3 mùa chay B

  DẪN LỄ THỨ 3 MÙA CHAY NĂM B   Kính thưa cộng đoàn phụng vụ! Phụng vụ Lời Chúa hôm nay gợi lại mẫu gương sống thực cho mỗi…

Chúa nhật 4 mùa chay B

CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY B Lời Chúa: 2Sb 36,14-16.19-23; Ep 2,4-10; Ga 3,14-21 MỤC LỤC Tin thì sống – ViKiNi Tình thương của Thiên Chúa. Cựu Ước và Tân…