Sức mạnh của vai trò chứng tá trong đời sống: Đạo – Đời

Sức mạnh của vai trò chứng tá trong đời sống : Đạo – Đời

 

Giáo dục đạo đời cần được thức tỉnh trong thế giới ngày nay, và quan tâm thật nhiều đến vai trò chứng tá để đem về cho Giáo Hội, cho Hội Dòng những mầm xanh Ơn Gọi, với nhiệt huyết sâu sắc và ý chí bền vững.

Sức mạnh của vai trò chứng tá trong đời sống thường ngày là một trong những nét chân dung của người nữ tu Mến Thánh Giá, một niềm vui liên lỉ trong Mục Vụ, một tinh thần Khổ chế vì Tình yêu theo gương Đấng Sáng Lập. Một lần nhìn lại, để rồi được thức tỉnh, canh tân chính mình trước khi đi tìm Ơn Gọi mới, trong giáo dục nói chung và giáo dục Đức tin nói riêng: Hãy luôn là chứng tá cho Chúa, có Chúa hiện diện trong từng hoạt động, đó là dấu chỉ minh chứng cho lời giảng của mình trở nên sống động, thu hút và sinh hoa kết trái vĩnh viễn nơi người nhận. Xin Chúa luôn đồng hành và chúc lành cho những thiện chí của chị em.

  

Liêm Đình