Bước theo Đức Ki-tô – Ngân Vẹn

Đời dâng hiến lắm vui buồn sướng khổ
Chị đồng hành nâng đỡ và cảm thông
Tạo sân chơi hữu ích cho mọi người
Được bồi dưỡng cả tinh thần thể xác

Chị em ta đã sống trọn hai ngày
Nơi họ đạo Mỹ Xuyên đầy thương mến
Được Cha sở cùng với Thầy đón tiếp
Rất nhiệt tình, nhiệt huyết lẫn nhiệt tâm

Tạ ơn Chúa đã an bài mọi sự
Cho chị em được gặp gỡ sẻ chia
Để tình thân được gắn kết mỗi ngày
Tình tỷ muội trong Giê-su bền chặt

Chị em ta quyết chung sức chung lòng
Đem tình Chúa rắc gieo về muôn lối
Dù thân xác có chân chùn gối mỏi
Ta vững lòng bước theo Chúa Ki -tô.

M. Ngân Vẹn