Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Ông cố Hilariô

Nguyện cầu cho linh hồn Ông cố Louis

Nguyện cầu cho linh hồn Nữ tu Marie Gioan

Cầu cho Linh hồn Bà Cố Maria

Hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Bà Cố Rôsa

Tiễn biệt người chị em 13.2.2020

Chị Em Hội Dòng MTG Cần Thơ Tiễn Biệt Chị Anna Mai Thị Hồng Huế Hồng Huế mãi dệt đời mình Bổng nhiên tay Chúa thình lình cắt ngang Năm mươi…

Cáo Phó Ông Cố Vincente PHAN NHƯ HUYẾN

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG” (Ga 11, 25) CÁO PHÓ TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ PHỤC SINH Hội Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ kính…

Cáo Phó – Hội Viên MTG Tại Thế

CÁO PHÓ Gia đình HH. MTGTT – Cần Thơ thương tiếc báo tin: Cụ Bà Anna Đinh Thị Ngạn Hội viên Cam Kết Vĩnh Viễn của HH.MTGTT – Cần Thơ…

Cáo Phó

Trong Niềm Tin Vào Đức Kitô Phục Sinh