Chương trình “4 triệu khẩu trang cho Phnom Penh” của Caritas Tổng Giáo phận Sài Gòn

4 triệu khẩu trang cho Phnom Penh

Chương trình “4 triệu khẩu trang cho Phnom Penh” của Caritas Tổng Giáo phận Sài Gòn

Sáng thứ Ba 27/4/2021, Caritas Tổng Giáo phận Sài Gòn đã phát động chương trình “4 triệu khẩu trang cho Phnom Penh”, để giúp đỡ anh chị em tại thủ đô của Campuchia, không phân biệt tôn giáo, phòng chống đại dịch.

Vatican News

Đại dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh mẽ tại Campuchia. Từ ngày 17/3 các sinh hoạt tập trung và cử hành tôn giáo bị tạm ngưng. Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đã gửi thư cho Đức cha Olivier Schmitthaeusler để chia sẻ, hiệp thông và mong ước được cùng san sẻ với Giáo hội tại Phnom Penh cách cụ thể.

Sân vận động ở Phnom Penh trở thành trung tâm cách ly

Sân vận động ở Phnom Penh trở thành trung tâm cách ly

Trước nhu cầu cụ thể của Campuchia, Caritas TGP Sài Gòn, với sự ủy thác của Đức Tổng Giám mục Giuse, đã kêu gọi các tín hữu quảng đại đóng góp để giúp cho giáo phận Phnom Penh 4 triệu khẩu trang.

Theo thông cáo của Caritas TGP Sài Gòn, “Để đảm bảo nguồn cung cấp khẩu trang đạt chuẩn và phù hợp với nhu cầu này, Caritas sẽ trực tiếp hợp đồng với nhà sản xuất và vận chuyển đúng quy định hiện hành.”

Thông tin đóng góp được tìm thấy trên website của TGP Sài Gòn.