Bộ Giáo lý Đức tin tổ chức ngày học hỏi Huấn thị năm 2001 về việc tháo gỡ hôn phối “vì đặc ân đức tin”

2020.04.20 coppia matrimonio 3

Bộ Giáo lý Đức tin tổ chức ngày học hỏi Huấn thị năm 2001 về việc tháo gỡ hôn phối “vì đặc ân đức tin”

Nhân kỷ niệm 20 năm ngày ban hành huấn thị Potestas Ecclesiae – Năng quyền của Giáo hội, Bộ Giáo lý Đức tin sẽ tổ chức một ngày học hỏi vào ngày 27/4 về huấn thị liên quan đến việc tháo gỡ hôn phối “vì đặc ân đức tin”, cũng được gọi là đặc ân thánh Phê-rô.

Hồng Thủy – Vatican News

Ngày học hỏi sẽ được Bộ Giáo lý Đức tin tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Laterano ở Roma, dành cho các sinh viên đại học Công giáo, các học giả và những người làm việc tại các ban điều hành của giáo phận.

Huấn thị Potestas Ecclesiae, được ký bởi Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin khi đó là Đức Hồng y Joseph Ratzinger, quy định “các hôn phối giữa những người không phải là Công giáo, trong đó có ít nhất một người không được rửa tội, chỉ có thể được tháo gỡ bởi Đức Giáo hoàng, với một số điều kiện, vì đức tin và vì sự cứu rỗi của các linh hồn.”

Đặc ân thánh Phê-rô khác với điều được gọi là “đặc ân thánh Phao-lô”, khi Giáo hội công nhận sự tiêu hôn tự động của hôn nhân tự nhiên giữa hai người chưa được rửa tội.

Huấn thị năm 2001 giải thích rằng việc tháo gỡ hôn phối “vì đặc ân đức tin” được đưa ra lần đầu sau khi Bộ Giáo luật năm 1917 được ban hành. Trước đây, đặc ân thánh Phao-lô là đủ để giải quyết các trường hợp tiêu hôn vì các trường hợp cần “biện pháp mục vụ để tháo gỡ ràng buộc hôn nhân là rất hiếm. Tuy nhiên, trong thế kỷ 20, nhu cầu này đã gia tăng.”

Tài liệu cũng đề cập đến một nguyên nhân khác nữa là sự gia tăng các hôn nhân hỗn hợp giữa các Ki-tô hữu và giữa một người được rửa tội nhưng không phải là Công giáo và một người không được rửa tội, cũng như sự mong manh và không bền chặt của các mối quan hệ gia đình dẫn đến tình trạng ly hôn ngày càng lan rộng và số các cuộc hôn nhân tan vỡ gia tăng từng ngày. (CNA 24/04/2021)

Nguồn: Vatican News

HL.MĐ