Chương trình huấn luyện Thiếu nhi Thánh Thể hè 2021

Giáo Phận Cần Thơ

Ban Thiếu Nhi Thánh Thể

Chương Trình Huấn Luyện TNTT Hè 2021

Kính gởi :    Quý Cha Quản Hạt

Quý Cha Phụ Trách TNTT các Hiệp đoàn (Hạt)

                             Quý Cha Giáo Phận Cần Thơ

Chúng con xin gửi đến Quý Cha lịch sinh hoạt huấn luyện TNTT trong hè 2021 của Ban Thiếu Nhi Thánh Thể tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận. Năm nay, chúng con sẽ mở khóa huấn luyện cho Huynh Trưởng cấp I (2 đợt),  cấp II (1 đợt), cấp III (HK 1 và 2) và họp mặt Huynh Trưởng lần 3. Cụ thể như sau :

1. Thời gian của các khóa huấn luyện và ngày họp mặt :

 • Từ 7g00 ngày 10/6 đến 16g30 ngày 12/6/2021 : Khóa cấp I (đợt 1). Đăng ký trước ngày 3/6/2021
 • Từ 7g00 ngày 16/6 đến 16g30 ngày 18/6/2021 : Khóa cấp I (đợt 2). Đăng ký trước ngày 9/6/2021
 • Từ 7g00 ngày 14/7 đến 16g30 ngày 16/7/2021 : Khóa cấp II. Đăng ký trước ngày 7/7/2021
 • Từ 7g00 ngày 19/7 đến 16g30 ngày 21/7/2021 : Khóa cấp III (HK1). Đăng ký trước ngày 12/7/2021
 • Từ 7g00 ngày 26/7 đến 16g30 ngày 28/7/2021 : Khóa cấp III (HK 2). Đăng ký trước ngày 19/7/2021
 • Từ 7g00 đến 16g30 ngày 29/7/2021 : Họp mặt Huynh Trưởng Giáo Phận lần 3. Đăng ký trước ngày 22/7/2021

2. Điều Kiện :

+ Sinh hoạt thường xuyên trong Đoàn Thiếu Nhi họ đạo

+ Giấy giới thiệu của cha sở qua phiếu tham dự sa mạc

+ Mang theo đồng phục TNTT (áo, quần vải, giầy bata trắng hoặc xanh, đồ hóa trang riêng cho đêm lửa thiêng)

2.1. Cấp I :

  • Đợt 1 : Dành cho các em thuộc 3 Hạt : Bạc Liêu, Cà Mau và Trà Lồng.
  • Đợt 2 : Dành cho các em thuộc 4 Hạt : Cần Thơ, Sóc Trăng, Vị Thanh và Đại Hải

+ Các em tham dự từ 16 tuổi trở lên

LƯU Ý : Tuy khóa huấn luyện HT cấp I được phân thành 2 nhóm, nhưng Quý Cha có thể tùy nghi gửi các em tham dự khóa huấn luyện cấp I vào đợt nào cũng được sao cho thuận tiện. Xin quý Cha thông báo sớm để chúng con tiện sắp xếp.

2.2. Cấp II : chung cho cả Giáo phận

+ Phải có chứng chỉ cấp I

2.3. Cấp III : chung cho cả Giáo phận

+ Phải có chứng chỉ cấp II.

3. Thông báo cần thiết :

 • Xin quý Cha Phụ trách TNTT tại các Hạt báo cáo số lượng các em tham dự cho ban huấn luyện theo thời hạn đăng ký ở trên, để chúng con tiện thu xếp việc sinh hoạt cho các em.
 • Xin quý Cha liên hệ với Cha phụ trách TNTT của Hạt để có xe chung cho các em tham dự khóa.

           Cần Thơ, ngày 25 tháng  05  năm 2021

Linh mục phụ trách TNTT Giáo phận Cần Thơ

                Phêrô Trương Minh Hải

W.GPCT