Chương trình tĩnh tâm Mùa Chay – Giới trẻ hạt Cần Thơ

Chương trình tĩnh tâm Mùa Chay – Giới trẻ hạt Cần Thơ

Chúa nhật Lễ Lá 28/03/2021

 

Chủ đề : TÔI TIN – Bài ca chủ đề VÌ TÔI TIN

Thời gian : 15g00 – 20g00

Địa điểm : Trung Tam Mục Vụ Giáo Phận Cần Thơ

Mục đích : 

– Tuyên xưng niềm tin vào tình yêu của Thiên Chúa

– Xây dựng lại mối tương quan với Thiên Chúa và tha nhân

– Làm chứng về Tin Mừng Phục Sinh của Đưc Ki-tô

Thành phần tham dự : Các bạn giới trẻ Hạt Cần Thơ

 

 

CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT

15g00 : Hiện diện

15g30 : Tập trung – sinh động

16g00 : Khai mạc – múa bài ca chủ đề và băng reo

16g15 : Xét mình – xưng tội

17g15 : Hoạt cảnh Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu

18g15 : Nghi thức rước lá và Thánh lễ

19g30 : Cơm tối

20g00 : Cám ơn – ra về

 

 

 

 

Liêm Đình