ĐHY Grech xin các đan sĩ cầu nguyện cho Thượng Hội đồng sắp tới

2019.09.07 Viaggio Apostolico in Mozambico Madagascar Mauritio Ora Media nel Monastero delle Carmelitane Scalze

ĐHY Grech xin các đan sĩ cầu nguyện cho Thượng Hội đồng sắp tới

Ngày 28/8/2021, Đức Hồng y Mario Grech, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng giám mục, đã gửi thư cho các đan sĩ trên khắp thế giới mời gọi tham gia vào hành trình Thượng Hội đồng bằng cách lắng nghe, hoán cải, hiệp thông, nhưng trên hết bằng cầu nguyện.

Hồng Thủy – Vatican News

Nhắc lại ý muốn của Đức Thánh Cha về tiến trình thượng hội đồng “bao gồm mọi cấp bậc trong đời sống của Giáo hội”, Đức Hồng y Grech mời gọi sự tham gia của cả các tu sĩ sống đời chiêm niệm, những người có thể không thể tham dự các sự kiện của hành trình thượng hội đồng, nhưng sẽ vẫn có thể tham gia bằng cầu nguyện và lắng nghe.

Lắng nghe

Trước hết, lắng nghe, như Đức Thánh Cha khẳng định: “một Giáo hội hiệp hành là một Giáo hội lắng nghe, với ý thức rằng lắng nghe ‘không chỉ đơn giản là nghe’”. Lắng nghe, không chỉ Lời Chúa, mà còn lắng nghe các anh chị em trong cộng đoàn và những người nam nữ trong thời đại chúng ta. Đức hồng y nhấn mạnh: “Cuộc sống của anh chị em là một nơi huấn luyện để lắng nghe”. Việc lắng nghe chăm chú Sách Thánh “cũng giáo dục sự lắng nghe sâu sắc chính mình, lắng nghe người khác, lắng ngheThiên Chúa”, đồng thời cũng là sự đón tiếp.

Hoán cải

Nói về sự hoán cải, Đức Hồng y Tổng Thư ký Thượng hội đồng giám mục nhấn mạnh rằng một hành trình thượng hội đồng cần phải có sự sẵn lòng để mình được hoán cải bằng cách lắng nghe Lời Chúa và tác động của Chúa Thánh Thần trong đời sống của chúng ta. Theo ngài, các đan sĩ là “những chuyên gia trong tình trạng hoán cải cả về khía cạnh tích cực và cả trong khó khăn, không được nản lòng, nhưng phải sống trong tinh thần đức tin và hy vọng thực sự”. Ngài lưu ý rằng đời sống cộng đoàn có nét đẹp của sự hiệp hành nhưng cũng không tránh khỏi những vết thương của sự va chạm. Lắng nghe thực sự đòi có sự hoán cải đưa đến việc từ bỏ sự an toàn của mình để đi vào những khó khăn và không thể thiếu đối thoại.

Hiệp thông

Cuối cùng là hiệp thông. Theo Đức Hồng y Grech, “mục tiêu của việc lắng nghe và hoán cải là sự hiệp thông”. Ngài nói: “Sự hiệp thông trong Giáo hội là dấu ấn của sự phân định và xác minh bước đường hiệp hành. Bằng đời sống cộng đoàn của mình, anh chị em, hãy làm chứng cho tính trung thực của lời khẳng định này”.

Cầu nguyện

Cuối thư Đức Hồng y bày tỏ mục đích của lá thư là để xin cầu nguyện cho Thượng Hội đồng. “Xin anh chị em cầu nguyện cho Thượng Hội đồng!” Vì “nếu cuộc hành trình thượng hội đồng trước hết không phải là cuộc hành trình yêu thương của Giáo hội với Chúa Cha, qua Chúa Kitô, trong Chúa Thánh Thần, thì chắc chắn nó sẽ không thể sinh hoa kết quả như mong đợi ”.

Những người gìn giữ lá phổi cầu nguyện

Đức Hồng y mời gọi: “Trong giai đoạn này của tiến trình Thượng Hội đồng tôi không xin anh chị em cầu nguyện thay cho các anh chị em khác, nhưng cầu cho mọi người chú ý đến chiều kích thiêng liêng của hành trình mà chúng ta đang thực hiện, biết các phân định hành đồng của Thiên Chúa trong cuộc sống của Giáo hội hoàn vũ và mỗi Giáo hội địa phương”. Và ngài kết thúc với lời mời gọi, trong thời gian này, “xin anh chị em hãy là người canh chừng “lá phổi cầu nguyện” cho mọi người. (CSR_5767_2021)

Nguồn: W.Vatican News