Điểm hẹn 9 & 10: Hội Thánh và Loan báo Tin Mừng

ĐIỂM HẸN 9 – HỘI THÁNH

Hội Thánh điểm hẹn hiệp thông
Huynh đệ chân chính ở trong cộng đoàn
Thiên Chúa tạo dựng vũ hoàn
Ba Ngôi Thiên Chúa hoàn toàn vì yêu
Công trình sáng tạo huyền siêu
Làm con Thiên Chúa là điều phúc vinh
Giêsu tự hiến trọn tình
Khởi đầu Hội Thánh an bình yêu thương
Vui mừng hoan hỷ lên đường
Hội Thánh sứ mạng yêu thương như Thầy
Lương thực Lời Chúa hằng ngày
Thánh Thể phụng vụ mỗi ngày nuôi ta
Vui mừng cảm tạ Chúa Cha
Thuộc về Hội Thánh nhận ra tuyệt vời
Tự hào Dân Chúa khắp nơi
Sống lòng thương xót, sống lời yêu thương
Xây dựng Hội Thánh mẫu gương
Bằng việc nên thánh yêu thương mọi người
Trọn lời cam kết vui tươi
Sống đời nên thánh vui tươi mỗi ngày
Chu toàn công việc hằng ngày
Trong Tình Yêu Chúa tràn đầy niềm vui.

 

ĐIỂM HẸN 10 – LOAN BÁO TIN MỪNG

Điểm hẹn loan báo Tin Mừng
Hăng say cất bước không ngừng dấn thân
Đẹp thay ôi những bước chân
Đi ra đến khắp xa gần mọi nơi
Tin vui gieo rắc mọi thời
Loan Tin Mừng đến cho đời bình an
Cánh đồng lúa chín tràn lan
Thợ gặt thì ít mùa màng mênh mông
Dấn thân vững bước cậy trông
An tâm phó thác ở trong tay Ngài
Vững tâm có Chúa an bài
Đồng hành với Chúa đường dài sợ chi
Cùng nhau mạnh dạn bước đi
Loan Tin Mừng Chúa thực thi ý Ngài
Nhiệt thành dấn bước hăng say
Tin yêu phó thác có Ngài đỡ nâng
Tin Mừng đến khắp muôn dân
Loan truyền cho hết đa phần chưa tin
Chúa Cha tạo dựng tác sinh
Chúa Con chịu chết đóng đinh thập hình
Thánh Thần là Chúa Thánh Linh
Trông cậy vào Chúa vững tin nơi Ngài
Tin Mừng Cứu độ phúc thay
Đi ra loan báo tràn đầy bình an
Niềm vui hạnh phúc chứa chan
Tông đồ của Chúa gieo ngàn yêu thương.

Cát Bụi 13.08.2021