Người nữ tuyệt vời

NGƯỜI NỮ TUYỆT VỜI

“Mừng vui lên hỡi Đấng Đầy Ơn Phúc,
Đức Chúa ở cùng Bà.” (Lc 1,28)

Mẹ là người nữ tuyệt vời,
Bởi vì Mẹ được Chúa Trời yêu thương.
Được Ngài dẫn lối đưa đường,
Giúp cho đời Mẹ khỏi vương tội tình.
Để rồi nhận Đấng Cứu Tinh,
Ngôi Hai thiên tử giáng sinh làm người.
Và qua hành động vâng lời,
Dệt bằng cuộc sống trọn đời hiến dâng.
Chính nhờ Mẹ sống tín trung,
Với cùng Thiên Chúa xin vâng hoàn toàn.
Một lòng nhất quyết trao ban,
Bản thân cuộc sống chẳng màng lợi danh.
Góp công cứu độ muôn dân,
Giúp cho nhân thế trở thành con Cha.
Mọi người vui sống trong nhà,
Hưởng bầu Thần Khí chan hòa phúc ân.
Chờ ngày từ giã cõi trần,
Được vào Thiên Quốc chung phần vinh quang.

Sưu tầm
Mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10/2023