Điều con xin Chúa

ĐIỀU CON XIN CHÚA!
– Con xin Chúa lấy đi sự kiêu ngạo trong con!
Chúa nói: Không! Sự kiêu ngạo không để Chúa lấy đi nhưng là để con từ bỏ.
– Con xin Chúa chữa lành sự tật nguyền của con!
Chúa nói: Không! Tinh thần mới là sự tuyệt hảo, còn thân xác chỉ là tạm thời.
– Con xin Chúa giúp con đừng gặp chước cám dỗ!
Chúa nói: Không! Cám dỗ sẽ dạy con biết con là ai và giúp con biết nương tựa vào Chúa mà thôi.
– Con xin Chúa ban cho con hy vọng!
Chúa nói: Không! Hy vọng sẽ đến khi con biết tránh xa sự thất vọng.
– Con xin Chúa ban cho con sự kiên nhẫn!
Chúa nói: Không! Sự kiên nhẫn là sản phẩm của sự thống hối, nó không phải được ban tặng, nó phải được tìm kiếm!
– Con xin Chúa ban cho con hạnh phúc!
Chúa nói: Không! Chúa sẽ ban ơn lành, còn hạnh phúc tuỳ thuộc vào con.
– Con hỏi Chúa rằng: Chúa có yêu con không?
và Chúa nói: Có!
– Vậy con xin Chúa giúp con yêu người khác nhiều như Chúa yêu con?
Chúa nói: Cuối cùng con đã hiểu ý Cha!
Còn bạn hôm nay bạn xin gì cùng Chúa hôm nay???
Kim Thùy sưu tầm