Đời người nữ tu là những chuyến đi (06/06/2022)

Đời người nữ tu là những chuyến đi

M.HL Mai Đình

Thứ hai, ngày 06/06/2022 Chị em hạt Cần Thơ đưa chị M.Bảo Loan Ngọc Anh từ Cộng đoàn Tham Tướng về Mục vụ tại Họ Đạo Xuân Hoà, trên đường đi cười cười, nói nói, đến nơi chị Phụ Trách Cộng đoàn và các Chị em rất niềm nở, chúng tôi được uống dừa dứa, ăn sầu riêng, lẫu mắm, và có cả ổi, mít đã được gửi đi trước……không những ăn mà còn được mang về, toàn là những món khoái khẩu của tôi, nhìn Chị em, ai cũng vui vẻ, hớn hở, người đưa, người đón, dường như chung một tâm tình.

Nhìn vào tâm tình của Chị em, tôi lại chợt suy nghĩ về đời người nữ tu như những chuyến đi, chuyến đi nào cũng chất chứa nỗi niềm, có thể là hy sinh, là mất mát, có thể là phấn khởi, reo vui, nhưng với Ba Lời Khấn và bản chất thật sự của người nữ tu, thì chuyến đi nào cũng phải dứt khoát, bắt đầu lại một hành trình mới trong tin yêu – hy vọng và đầy sức sống của Thánh Thần. Tôi thiết nghĩ, nếu mình hiểu được bản chất sâu xa của người nữ tu, thì bước chân nào cũng reo vui cả, đi đến đâu mình cũng sẽ được đón nhận, yêu và được yêu.

Cầu chúc Chị mang một tâm tình mới của người Tông đồ Chúa, bước chân không mỏi mệt trên hành trình loan báo Tin Mừng, đi đến đâu gieo hy vọng đến đó, và mãi mãi là một nữ tu Mến Thánh Giá đích thực, mang đậm chất tinh thần Dòng : Khổ chế – hy sinh vì tình yêu, chúc Chị và Cộng đoàn luôn vui khoẻ – bình an, và luôn là chứng nhân sống động cho Chúa trong từng biến cố và trong từng nơi Chị em phục vụ.