ĐTC bổ nhiệm GM Chính toà cho hai Giáo phận Hà Tĩnh và Phát Diệm và GM Phó Giáo phận Cần Thơ

2023.03.25 Nomina vescovi - vietnamita

ĐTC bổ nhiệm GM Chính toà cho hai Giáo phận Hà Tĩnh và Phát Diệm và GM Phó Giáo phận Cần Thơ

Ngày 25/3/2023, Phòng báo chí Toà Thánh thông báo Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn làm Giám mục Chính toà Giáo phận Hà Tĩnh, Cha Phêrô Kiều Công Tùng làm Giám mục Chính toà Giáo phận Phát Diệm và Cha Phêrô Lê Tấn Lợi làm Giám mục phó Giáo phận Cần Thơ.

Vatican News Tiếng Việt

Giám mục Chính toà Giáo phận Hà Tĩnh

Đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn hiện là Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh.

Ngài sinh ngày 26/12/1962 tại Quảng Nam, Đà Nẵng và thụ phong Linh mục ngày 30/6/1999 tại Tổng Giáo phận Tp.HCM. Sau khi làm linh mục phụ tá giáo xứ Phú Nhuận, trợ giảng sinh ngữ tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, từ năm 2001 đến 2006, ngài du học tại Học viện Gia Đình Gioan-Phaolô II, thuộc Đại học Giáo hoàng Latêranô ở Rôma, tốt nghiệp Tiến sĩ Thần học (S.T.D) chuyên biệt về Hôn nhân và Gia đình. Ngài cũng học về Đào tạo Ơn gọi tại Đại học Grêgôriana ở Rôma.

Trở về Việt Nam, từ năm 2007 đến 2017, ngoài trách vụ huấn luyện chủng sinh, ngài còn giữ các trách vụ quan trọng như Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam (Giáo tỉnh Saigon), Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Ngày 25/8/2017 ngài được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá (hiệu toà Catrum) Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 19/3/2021, ngài được bổ nhiệm làm Giám quản Tông Tòa Giáo phận Hà Tĩnh.

Ngày 25/3/2023 Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm ngài làm Giám mục Chính toà Giáo phận Hà Tĩnh.

Hiện nay Đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn đang đảm nhiệm trách vụ Phó Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Giám mục Chính toà Giáo phận Phát Diệm

Cha Phêrô Kiều Công Tùng sinh ngày 24/8/1964 tại Thủ Đức, thuộc Giáo xứ Cao Thái, Tổng giáo phận Sài Gòn. Ngài tu học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn và được thụ phong Linh mục ngày 30/06/1999, thuộc Tổng Giáo phận Tp. HCM.

Sau 5 năm phục vụ tại giáo xứ Bùi Phát và Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, từ năm 2004 đến 2009 ngài du học tại Hoa Kỳ và tốt nghiệp Thạc sĩ các chuyên ngành Mục vụ – Thánh nhạc và Thần học.

Trở về Việt Nam, ngài làm Linh mục Phụ tá nhà thờ Chính toà, giảng dạy tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, Học viện Công giáo Việt Nam và một số Học viện Dòng tu. Từ năm 2016 đến nay ngài là Chưởng ấn Tòa Tổng giám mục Tổng Giáo phận Tp. HCM. Ngày 25/3/2023 Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục chính tòa Giáo phận Phát Diệm.

Giám mục phó Giáo Phận Cần Thơ

Cha Phêrô Lê Tấn Lợi sinh ngày 28/7/1972, tại giáo xứ An Hội, Giáo phận Cần Thơ. Ngài tu học tại Đại Chủng Viện Thánh Quý, Cái Răng, Cần Thơ và được thụ phong linh mục ngày 22/06/2000.

Sau 3 năm làm mục vụ tại giáo xứ Phụng Hiệp, từ năm 2004 đến 2011 ngài du học tại Đại học Giáo Hoàng Urbaniana ở Rôma và tốt nghiệp học vị tiến sĩ Thần học Thánh Kinh.

Trở về Việt Nam ngài phục vụ tại Đại Chủng Viện Thánh Quý, Cần Thơ, đồng thời giảng dạy tại một số chủng viện khác.

Ngày 25/03/2023, Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm ngài làm Giám mục phó Giáo phận Cần Thơ. (CSR_130/132/134_2023)