ĐTC gửi sứ điệp video đến buổi gặp gỡ “Tình huynh đệ trong Đức Kitô”

Cầu nguyện đại kết

Cầu nguyện đại kết

ĐTC gửi sứ điệp video đến buổi gặp gỡ “Tình huynh đệ trong Đức Kitô”

Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video tới buổi gặp gỡ đại kết “Tình huynh đệ trong Đức Kitô”, do nhóm các tín hữu Công giáo và Tin lành ở Ý tổ chức. Trong sứ điệp, ngài khuyến khích “mặc dù vẫn còn có những chia rẽ, nhưng điều đó không ngăn cản chúng ta cùng nhau làm việc và rửa chân cho nhau”.

Ngọc Yến – Vatican News

Tại Ý, cuộc đối thoại đại kết giữa giáo phái Ngũ Tuần và Giáo hội Công giáo bắt đầu diễn ra từ năm 1992, ở Bari, nam Ý.  Kể từ năm đó, hàng năm hai bên đều tổ chức buổi gặp gỡ đối thoại đại kết. Qua những lần gặp gỡ này, giáo phái Ngũ tuần và Giáo hội Công giáo mong muốn có thể mở ra cho sự hiệp thông và đối thoại thần học, điều vốn vẫn còn khép kín. Kể từ đó, hạt giống bé nhỏ này bắt đầu bằng giờ cầu nguyện chung và một cuộc đối thoại dựa trên tình yêu và sự tôn trọng, nhằm mục đích trên hết là hiểu biết lẫn nhau.

Năm nay, tại buổi gặp gỡ, trong số các diễn giả, có mục sư Giovanni Traettino thuộc giáo phái Ngũ tuần của Caserta; giáo sư Matteo Calisi, người sáng lập và chủ tịch Cộng đoàn Chúa Giêsu. Cả hai đã có mặt tại buổi khai mạc đối thoại tại Bari vào năm 1992.

Từ Vatican, Đức Thánh Cha tham dự sự kiện đại kết bằng cách gửi một sứ điệp video. Ngài nói: “Qua sứ điệp video, tôi muốn gần gũi anh chị em. Cám ơn anh chị em vì trong nhiều năm, mỗi năm, bắt đầu từ năm 1992, tại Bari, anh chị em đều thực hiện điều này. Và hôm nay là một cuộc gặp gỡ về chủ đề tình huynh đệ: một cuộc gặp gỡ đối thoại huynh đệ. Câu Lời Chúa hướng dẫn buổi gặp gỡ này là ‘Hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em’ (Ga 20,17). Chúa Giêsu sai chúng ta đi loan tin rằng Người ở với chúng ta, Người đang ở với Chúa Cha và đang đồng hành với chúng ta. Và với tư cách là những Kitô hữu, dù vẫn còn tồn tại những chia rẽ, nhưng điều đó không ngăn cản chúng ta cùng nhau làm việc và bước đi với nhau, rửa chân cho nhau. Tôi tham dự sự kiện này với anh chị em cách thiêng liêng. Tôi cầu nguyện cho anh chị em, tôi cầu nguyện cùng với anh chị em. Xin anh chị em cũng nhớ cầu nguyện cho tôi”.

Nguồn: W.Vatican News

HL.MĐ