Thơ – Mừng Chúa thăng thiên

THƯỜNG TRÚ TRÊN TRỜI
“Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở… Thầy đi dọn chỗ cho anh…
để Thầy ở đâu anh em cũng ở đó.”
(Ga 14,2-3)

Chỗ con thường trú trên trời,
Giêsu chuẩn bị và mời con lên.
Nhưng con cần sống trung kiên,
Sống như Chúa sống suốt trên đường trần.
Đó là luôn biết thực hành,
Giới răn đức ái nhiệt thành hăng say.
Suốt đời đi đúng đường ngay,
Luôn làm việc thiện, mảy may gian tà.
Chu toàn thánh ý của Cha,
Như con hiếu thảo cùng là tôi trung.
Quyết tâm con sống đến cùng,
Con đường theo Chúa xin vâng hoàn toàn.
Sẵn sàng để biết trao ban,
Bản thân cuộc sống cho ngàn thế nhân.
Chờ ngày từ giã cõi trần,
Đến nơi thường trú trong thành thiên cung.

 

CHỈ ĐƯỢC VỀ TRỜI

Thiên đàng chỉ dành cho những ai
sống cuộc đời công chính thánh thiện theo đường PÂ.

Con đây chỉ được về trời,
Chính khi con sống cuộc đời thiện chân.
Bởi nhờ luôn biết thực hành,
Những điều Chúa dạy, chân thành thiết tha.
Tình con phải được đậm đà,
Với Cha Từ Ái như là con ngoan.
Đồng thời lại biết trao ban,
Điều lành việc tốt cho ngàn chúng sinh.
Chính nhờ luôn biết quên mình,
Sống cho kẻ khác bằng tình của Cha.
Đời con một bản trường ca,
Dệt bằng cuộc sống sâu xa ân tình.
Vũ hoàn thoát khỏi chiến chinh,
Muôn loài vui hưởng thái bình tình thương.
Dắt nhau về cõi thiên đường,
Sau khi sống trọn con đường Phúc Âm.


Lễ Chúa Thăng Thiên (16/05/2021)
Hai Tê Miệt Vườn
Hồng Lan sưu tầm