ĐTC Phanxicô: Thế giới cần những người làm kinh tế theo Tin Mừng

Đền thờ thánh Phanxicô Assisi

Đền thờ thánh Phanxicô Assisi

ĐTC Phanxicô: Thế giới cần những người làm kinh tế theo Tin Mừng

Chiều 02/10, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp video đến các bạn trẻ tham dự sự kiện “Nền kinh tế Phanxicô”, khẳng định rằng chúng ta là những người quản lý, không phải chủ trái đất. Vì vậy cần nhiều quy trình tuần hoàn hơn trong cách hoạt động kinh tế, để không lãng phí tài nguyên Trái đất, tôn trọng mối liên hệ giữa chúng ta với thiên nhiên. Thế giới cần những người làm kinh tế theo tinh thần Tin Mừng.

Ngọc Yến – Vatican News

Trong sứ điệp, sau khi cám ơn các bạn trẻ về những sáng kiến họ đã cùng nhau thực hiện trong những tháng qua, Đức Thánh Cha nói về thực trạng nền kinh tế hiện nay do đại dịch, đã làm cho nghèo đói, thất nghiệp gia tăng. Tình trạng này còn trở nên trầm trọng hơn do có một số người lợi dụng đại dịch để làm giàu cho chính họ.

Tiếp đến, Đức Thánh Cha nói về việc bảo vệ môi trường. Ngài nhận định rằng, trong hai năm qua, chúng ta đã không thành công trong việc chăm sóc ngôi nhà và gia đình chung. Chúng ta thường quên tầm quan trọng của sự hợp tác giữa con người và liên đới toàn cầu; quên sự tồn tại của mối quan hệ hỗ tương có trách nhiệm giữa chúng ta và thiên nhiên. Trái đất có trước chúng ta và đã được ban cho chúng ta, và đây là yếu tố then chốt trong mối quan hệ của chúng ta với Trái đất và do đó là tiền đề cơ bản cho các hệ thống kinh tế của chúng ta. Ngài khẳng định: “Chúng ta là những người quản lý, không phải chủ trái đất. Nhưng nền kinh tế hiện nay cho thấy như thể chúng ta là chủ sở hữu của thụ tạo, có khả năng khai thác nó vì lợi ích và sự phát triển của chúng ta”.

Theo Đức Thánh Cha, chất lượng phát triển của các dân tộc và của Trái đất trước hết phụ thuộc vào tài sản chung. Đây là lý do tại sao chúng ta phải tìm kiếm những cách thức mới để tái tạo nền kinh tế hậu Covid-19, để nó trở nên công bằng, bền vững và liên đới hơn.

Ngài đưa ra giải pháp cho vấn đề: “Chúng ta cần nhiều quy trình tuần hoàn hơn, để sản xuất và không lãng phí tài nguyên Trái đất. Phương thức mua bán và phân phối hàng hóa công bằng hơn, và các hành vi khi tiêu dùng cũng phải có trách nhiệm. Cũng cần có một mô hình tích hợp mới, có khả năng đào tạo các thế hệ các nhà kinh tế và doanh nhân mới, đồng thời tôn trọng mối liên hệ giữa chúng ta với Trái đất. Các con, trong ‘Nền kinh tế Phanxicô’ cũng như nhiều nhóm người trẻ khác, đang làm việc với cùng một mục đích. Các con có thể đưa ra cái nhìn mới về mô hình của nền kinh tế mới này”.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh thêm rằng, Mẹ Trái đất đang rên rỉ và cảnh báo chúng ta đang tiến đến gần ngưỡng nguy hiểm. Vì vậy, các bạn trẻ có thể là thế hệ cuối cùng để cứu thế giới. Ngài nói: “Cha không phóng đại khi khẳng định điều này. Bởi vì, với tình trạng khẩn cấp này, sự sáng tạo và khả năng phục hồi của các con là một trách nhiệm lớn. Cha hy vọng các bạn trẻ có thể sử dụng ân ban này để sửa chữa những sai lầm trong quá khứ và đưa chúng ta đến một nền kinh tế mới, liên đới, bền vững và bao gồm hơn”.

Nhưng để làm được những điều này, Đức Thánh Cha nói chúng ta phải làm việc cùng nhau, trong tinh thần thấm nhuần tình huynh đệ, hướng về Chúa Giêsu, cùng nhau hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn. Thế giới ngày nay cần một thế hệ các nhà kinh tế mới, những người sống theo Tin Mừng trong các công ty, trường học, nhà máy, nơi thị trường. Đức Thánh Cha mời gọi: “Các con hãy theo những chứng tá mới này, họ là những doanh nhân mới không bị Chúa đuổi ra khỏi đền thờ, bởi vì các con là bạn là đồng minh của Vương quốc Thiên Chúa”. (CSR_6642_2021)

Nguồn: Vatican News