Dáng Mẹ dịu hiền

********DÁNG MẸ DỊU HIỀN
********

Mẹ đứng giang tay dáng dịu hiền
Ban ơn phúc cõi trần vô biên
Mẹ đứng giang tay vẻ nhiệm mầu
Che chở đoàn con khổ đau.
Mẹ đứng hồn nhiên dịu dàng
Chăm sóc cho người con xa làng, xa quê.
Dáng Mẹ thân thiện rạng ngời
Mong con làm phúc cho người nghe con

Mẹ trinh trong tuyệt vời
Chờ mong con bớt ăn chơi quay về.
Mẹ có lời thề
Cho ai sám hối quay về
Sớm chiều lần chuỗi tôn sùng Mẫu Tâm
Mẹ sẽ thưởng công
Yêu thương chăm sóc dòng đời hôm nay
Lại ban hạnh phúc mai này
Cùng Mẹ bên Chúa vui vầy ánh quang
Đó là hạnh phúc thiên đàng .
Con ơi! Mẹ vẫn đứng giang tay đón chờ
Mong con đừng có thờ ơ
Mau về bên Mẹ hưởng nhờ tình thương

Vâng!
Tay con cầm chuỗi hoa hường
Câu kinh sớm tối
Mùa vui, mùa sáng, mùa thương, mùa mừng
Mùa vui con Mẹ giáng trần
Mùa sáng con Mẹ ân cần
Tham dự tiệc cưới thông phần sẻ chia
Nước hoá thành rượu bia
Làm cho thực khách ai kia ngỡ ngàng
Mùa thương con Mẹ sẵng sàng
Vâng theo thánh ý mang thân khổ hình
Giang tay chịu đóng đinh
Để mà tự hiến hy sinh đời mình.
Mùa mừng chúa đã phục sinh
Cho con được sống hiển vinh mai này
Hỡi người trần thế có hay?
Mẹ đây luôn vẫn đêm ngày chờ mong
Trở về bên Chúa một lòng
Tin thờ Thiên Chúa lòng lành xót thương
Chúa ban hạnh phúc thiên đường
Mẹ, con vui sướng hát lời tôn vinh
Giêsu Chúa cả thiên đình
Cùng nhau sum họp trong tình yêu thương.

Phương Na