Giữ Chay – Cầu nguyện cho hoà bình

CẦU CHO HOÀ BÌNH

Ăn chay, cầu nguyện hoà bình
Chúa thương loại bỏ chiến chinh bạo tàn.
Ngõ hầu khắp cõi trần hoàn,
Bình an thiện hảo ngập tràn khắp nơi.
Khiến cho cuộc sống mọi người,
Chứa chan chân lý, rạng ngời tình thương.
Thế nhân thoát mọi tai ương,
Chẳng còn chết chóc, vấn vương buồn sầu.
Tình người đạt được chiều sâu,
Ở trong tình mến nhiệm mầu của Cha.
Vũ hoàn đầy ắp tiếng ca,
Trên môi nhân thế vang xa mọi miền.
Bởi nhờ tình Chúa kết liên,
Mọi người nên một ở trên đường trần.
Vũ hoàn sạch bóng chiến tranh,
Muôn loài được sống an lành trong Cha.

Hai Tê Miệt Vườn
Sưu tầm
Thứ Tư lễ Tro, 02/03/2022