Hai cuốn sách mới khám phá tính nhân văn tuyệt vời của Đức Biển Đức XVI

Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI

Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI

Hai cuốn sách mới khám phá tính nhân văn tuyệt vời của Đức Biển Đức XVI

Một tháng sau khi Đức cố Giáo hoàng Biển Đức XVI qua đời, nhà sách San Paolo đã xuất bản hai cuốn sách trình bày những khía cạnh mới, cách gần gũi thân mật giữa con người Đức Joseph Ratzinger và Đức Biển Đức XVI, cho thấy ngài là một con người đầy tính nhân văn đồng thời hết sức đơn giản.

Hồng Thủy – Vatican News

“Những ngày của tôi với Đức Bênêđictô XVI”

Đức cha Xuereb hiện là Sứ thần Toà Thánh tại Hàn Quốc và Mông Cổ, đã là thư ký riêng của Đức Biển Đức trong sáu năm, định nghĩa cuốn sách “Những ngày của tôi với Đức Bênêđictô XVI”, được ngài viết, như một nhật ký, kể lại những kỷ niệm, những câu chuyện với Đức cố Giáo hoàng. Ngài nói rằng dù cuốn sách in tên tác giả là ngài nhưng tác giả thật chính là Đức Biển Đức XVI. Ngài nói: “Tôi không làm gì hơn là thuật lại những lời ngài (Đức Biển Đức XVI) đã nói cách riêng tư.”

Theo Đức cha Xuereb, ngài có nhiệm vụ thuật lại cho mọi người biết những câu chuyện “rất đẹp và có ý nghĩa”, đã được Đức cố Giáo hoàng chia sẻ “trong những khoảnh khắc của tình huynh đệ”. Đức cha đã ghi lại từng ngày vì “cảm thấy cần phải viết chúng ra để chúng không bị thất lạc.”

Ở trung tâm của cuốn sách, Đức cha nói rõ ngài không có ý định áp đặt ý tưởng của ngài về Đức Biển Đức nhưng chỉ muốn nói với độc giả: “đây là người mà tôi có vinh hạnh được biết.” Do đó, không có thông tin bí mật hoặc câu nói bí mật nào được tiết lộ trong các trang này, mà chỉ bày tỏ “sự nhạy bén và tâm hồn của một Giáo hoàng.”

“Sự lựa chọn”

Trong khi đó, trong cuốn “Sự lựa chọn”, tác giả Orazio La Rocca, cựu phóng viên về Vatican của báo Repubblica, đã thuật lại những lần gặp gỡ giữa ông và Đức cố Giáo hoàng khi ngài còn là Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Ông nói rằng qua những cuộc gặp gỡ, Đức Biển Đức cho thấy ngài là một con người rất nhân văn và đơn giản.

Đây cũng chính là những đặc tính mà Đức cha Xuereb muốn mọi người nhớ về Đức cố Giáo hoàng Biển Đức. Đức cha nói: “Đúng như con người thật của ngài, không bị ảnh hưởng bởi những nhận xét sai lệch và sự thay đổi của những người không cố gắng tìm hiểu kỹ về ngài”.

Nguồn: W.Vatican News