Hãy giúp ĐTC giúp đỡ người khác! Lời kêu gọi quyên góp vào dịp lễ hai thánh Phê-rô và Phao-lô

2019.12.04 Papa Francesco incontra un'anziana durante il saluto ai disabili, udienza generale, baciamano

Hãy giúp ĐTC giúp đỡ người khác! Lời kêu gọi quyên góp vào dịp lễ hai thánh Phê-rô và Phao-lô

Trong những ngày từ Chúa Nhật 27 đến thứ Ba 29/6, lễ hai thánh tông đồ Phê-rô và Phao-lô, theo truyền thống, các Giáo hội trên khắp thế giới sẽ quyên góp cho cuộc lạc quyên được gọi là “Đồng tiền thánh Phê-rô”, để hỗ trợ công việc bác ái của Đức Thánh Cha dành cho những người thiếu thốn nhất và hỗ trợ ngài trong việc phục vụ Giáo hội trên khắp thế giới qua Giáo triều Roma.

Hồng Thủy – Vatican News

Các tín hữu có thể đóng góp trực tiếp, bất kỳ lúc nào, để trợ giúp Đức Thánh Cha qua trang web của “Đồng tiền thánh Phêrô”:  https://www.obolodisanpietro.va/en.html.

Đặc biệt trong thời gian đại dịch và khủng hoảng, cần có nhiều hơn những cử chỉ cụ thể của các tín hữu, thể hiện mình thuộc về Giáo hội, chia sẻ nhu cầu của Giáo hội, cũng như thể hiện tình yêu với Đức Thánh Cha, một cử chỉ hiệp nhất. Trang web của “Đồng tiền thánh Phê-rô” nhấn mạnh: “Ngay cả những đóng góp nhỏ nhất cũng sẽ giúp Đức Thánh Cha trong các hoạt động giảng dạy, hướng dẫn Giáo hội hoàn vũ và việc bác ái.”

Trợ giúp các hoạt động bác ái

Số tiền quyên góp được qua Quỹ “Đồng tiền thánh Phê-rô” được sử dụng cho các chương trình bác ái và những hoàn cảnh khẩn cấp, ví dụ như giúp cho Quỹ Quốc tế về Phát triển nông nghiệp chống nạn đói, giúp cho người tị nạn Mexico, giúp cho các nạn nhân trận động đất trên đảo Lesbo của Hy Lạp, xây dựng trường học cho trẻ em giai cấp cùng đinh của Ấn Độ, xây dựng lại nahf của người dân Bangladesh bị khủng bố phá hủy, vv.

Hỗ trợ người dân trong đại dịch

Số tiền thu được cũng được dùng để hỗ trợ người dân trong đại dịch Covid-19 qua Quỹ khẩn cấp Covid-19. Các tổ chức giúp Đức Thánh Cha trong việc bác ái đã trợ giúp nhân đạo và sức khỏe cho các vùng bị ảnh hưởng nhất bởi đại dịch hay thiếu các phương tiện để chống lại nó.

Duy trì sứ vụ phục vụ Giáo hội

Quỹ “Đồng tiền thánh Phê-rô” cũng giúp để bảo đảm sứ vụ của Đức Thánh Cha trong việc phục vụ Giáo hội hoàn vũ và hòa bình trên thế giới qua các cộng tác viên của ngài trong các cơ quan của Giáo triều Roma.

Hãy giúp Đức Thánh Cha giúp đỡ người khác!

Nguồn: W.Vatican News